Zrealizowane projekty

Jesteśmy ekspertami w opracowaniu i prowadzeniu autorskich programów szkoleniowych z zakresu kompetencji menedżerskich, COACHINGU I MENTORINGU dla kadry menedżerskiej.

Wybrane zrealizowane projekty szkoleniowe AVANTI w ostatnich 2 latach:

 • Studia podyplomowe  „Coaching w biznesie” w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, 2 edycje, od 2010 r.
 • Wykłady na studiach MBA w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu,  z zakresu przywództwa, coachingu i mentoringu, od 2010 r.
 • Studia podyplomowe „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi z elementami Coachingu”, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, edycja 2010/2011 – AVANTI partnerem merytorycznym, Wioletta Małota – autorem programu, Opiekunem merytorycznym, wykładowcą przedmiotów z zakresu zarządzania ludźmi.
 • Studia podyplomowe dla kierowników aptek „Strategiczne zarządzanie apteką” edycja 2010/2011 w Warszawie i Krakowie – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, Wioletta Małota – autorem programu, Opiekunem merytorycznym, wykładowcą przedmiotów z zakresu zarządzania ludźmi, trenerzy AVANTI – wykładowcami z zakresu przywództwa, coachingu, komunikacji.
 • Szkolenia z zakresu Mentoringu – dla Lubelska Fundacja Rozwoju (2011).
 • Szkolenie z zakresu umiejętności menedżerskich – Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (2011).
 • Warsztaty „Introduction to MBA” w j. angielskim, WSH – Wrocław (2010-2011) z umiejętności przywódczych.
 • Warsztaty Coaching i mentoring – MBA WSH – Wrocław (edycja 2011-2012).
 • Coaching i mentoring – Szkoła Coachingu dla menedżerów woj. podkarpackiego (2010).

Trenerzy AVANTI prowadzili szkolenia z zakresu COACHINGU I MENTORINGU:

 • Warsztat  w Klubie Coacha  na temat „Kompetencje Executive Coacha. Co powinien wiedzieć, umieć i stosować?” w Warszawie, w dniu 19 stycznia 2013 r.
 • Warsztat umiejętności mentorskich dla kadry menedżerskiej KGHM ( grudzień 2012 r. )
 • Warsztat umiejętności coachingowych dla ZUS (2011)
 • Warsztat dla mentorów dla BZWBK (2011)
 • Przywództwo Kobiet Menedżerów i Zarządzanie w kulturze coachingowej – Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu (edycje 2010-2011)

Coaching i Mentoring indywidualny

 • Coachowie i Mentorzy AVANTI przeprowadzili w latach 2010-2011 ponad 1400 h Coachingu i Mentoringu realizując projekty dla Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w ramach projektów PARP.

Jako eksperci prowadziliśmy wykłady i warsztaty na konferencjach:

 • IV MIĘDZYNARODOWA NAUKOWA KONFERENCJA COACHINGU “Leadership Coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata” zorganizowaną przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie, w dniach 24 -26 luty 2013,  wykład i warsztat Wioli Małota „Kompetencje  Executive  Coacha,  czyli co Coach powinien wiedzieć i umieć pracując z najwyższą kadrą menedżerską?
 • Konferencja Centrum Etyki Biznesu (CEBI) Akademii Leona Koźmińskiego i Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk pod tytułem „Etyka Przywództwa. 
Moralne wyzwania w sferze politycznej, gospodarczej i społecznej”, zorganizowaną w dniu 12 grudnia 2012 w Warszawie, wykład Wioli Małota na temat „Mentoring metodą rozwoju kompetencji przywódczych. Zastosowanie rożnych form mentoringu w rozwoju nowych kompetencji przywódczych
 • Konferencja „Migracje, mobilność, międzykulturowość” zorganizowana przez SIETAR POLAND  w Warszawie,  września 2012, wykład  Wioli Małota „Sposób reakcji i zachowania w kryzysie – czy są uwarunkowane kulturowo? Prezentacja wniosków badania” – wykład
 • III Międzynarodowa Konferencja Coachingu pod hasłem  „Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatu w zarządzaniu”,  zorganizowana przez Centrum Coachingu Akademii Leona Koźmińskiego – wystąpienie  Wioletty Małota  na temat „Nowy paradygmat przywództwa – inteligencja emocjonalna głównym czynnikiem efektywności. Model Kapitału emocjonalnego nowym narzędziem coachingowym rozwoju przywództwa”, 5-7 Luty 2012r.
 • IV edycja Kongresu Sprzedaży  w dniach 21-23 maja 2012,  zorganizowanego przez Nowoczesną Firmę – Wiola Małota i Michał Kuklewskiego  poprowadzili warsztat pt. „Motywowanie klientów i przedstawicieli handlowych w czasach kryzysu
 • Kongres Sprzedaż 11-13 kwiecień 2011 r. , Warszawa, organizator: Nowoczesna Firma, warsztat – „Budowanie relacji z klientami w sprzedaży B2B”- prowadzący Wiola Małota i Andrzej Smyk.
 • II Konferencja Naukowa „Uwarunkowania efektywnego coachingu – koncepcje, badania, wdrożenia”, wrzesień 2011, Wrocław, organizator: Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu we Wrocławiu, wystąpienie Wioletta Małota z referatem „Coaching przywódczy – wspieranie doskonałości przywódcy w celu osiągania doskonałych rezultatów zespołu”.
 • Konferencja na temat suplementów diety –grudzień 2010, Warszawa, organizator –KRSiO, wystąpienie – Wioletta Małota i Irena Rej „W jaki sposób skutecznie sprzedawać suplementy diety  – produkcja, bezpieczeństwo, kanały dystrybucyjne, praktyka sprzedażowa”.