Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Konferencje odbyte

2014

 • 21 Konferencja European Mentoring &Coaching emccCouncil pt. „Raising The Bar” odbyła się w dniach 20-22 listopada 2014 r. w Wenecji. Wiola Małota przeprowadziła warsztat pt. „Success factors in formal mentoring in organisations”.
 • Kongres pt. „New Era of Expat”  zorganizowany przez SIETAR Polska w dniach  24-26 października 2014 r. w Warszawie. Wiola Małota wygłosiła warsztat pt.kk “Between local embedness and Global Challenges, Expats in Poland –  what should they know about Polish management culture to be effective leaders?”
 • Wykład „Najnowsze modele przywództwa w zarządzaniu projektowym”, 17 wrzesień 2014 r., Warszawa, PMI.
 • III Konferencja  „Kompetencje międzykulturowe kluczem efektywnej współpracy międzynarodowej i transgranicznej”, Szczecin, czerwiec 2014
Warsztat „Budowanie relacji biznesowych pomiędzy Polską i Niemcami. Zasady komunikacji międzykulturowej”
 • Warsztat z zakresu różnic międzykulturowych Polska – Portugalia dla członków organizacji SIETAR (Sociaty for Intercultural Training and Research), maj 2014
 • II World Coaching Congress, Mumbai Indie, luty 2014
Wykład pt. „Rozwój kompetencji przywódczych poprzez mentoring”

2013

 • Forum „Zarządzanie w XXI”, University of South ,Adelajda, Australia, listopad 2013. Wykład pt. „Mentoring odwrócony narzędziem społecznego uczenia się oraz katalizatorem zmian”
 • Warsztaty międzykulturowe na Beijing International Studies University w Pekinie, październik 2013
 • IV MIĘDZYNARODOWA NAUKOWA KONFERENCJA COACHINGU  „Leadership Coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata”, Centrum Coachingu Akademii Leona Koźmińskiego, Warszawa, luty 2013. Wykład i warsztat „Kompetencje Executive  Coacha,  czyli co Coach powinien wiedzieć i umieć pracując z najwyższą kadrą menedżerską?”

2012

 • Konferencja pt. „Mobilność,  Migracja, Międzykulturowość”, SIETAR POLAND, Warszawa, wrzesień 2012. Wykład pt. „Sposób reakcji i zachowania w kryzysie – czy są uwarunkowane kulturowo? Prezentacja wniosków badania”
 • III Międzynarodowa Konferencja Coachingu pt. ”Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatu w zarządzaniu, Centrum Coachingu Akademii Leona Koźmińskiego, Warszawa, luty 2012
Wykład pt. ”Nowy paradygmat przywództwa – inteligencja emocjonalna głównym czynnikiem efektywności. Model „Kapitału emocjonalnego” nowym narzędziem coachingowym rozwoju przywództwa”
 • Konferencja Centrum Etyki Biznesu (CEBI) Akademii Leona Koźmińskiego i Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk pt. „Etyka Przywództwa. 
Moralne wyzwania w sferze politycznej, gospodarczej i społecznej”, Warszawa, grudzień 2012. Wykład pt.„Mentoring metodą rozwoju kompetencji przywódczych. Zastosowanie różnych form mentoringu w rozwoju nowych kompetencji przywódczych”