Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

AKADEMIA PRZYWÓDZTWA

Grupa docelowa 

 • Osoby, które awansują na wyższe stanowisko kierownicze
 • Osoby, których zakres obowiązków wymaga posiadanie kompetencji przywódczych

Zakres programowy

 • Program warsztatu oparty jest  na wiedzy Jak_z_menedzeradotyczącej najnowszych modeli przywództwa oraz kompetencjach  przywódcy zawartych w książce Wioletty Małota „Jak z menedżera stać się przywódcą?” autorstwa trenerki prowadzącej  szkolenie
 • Na warsztacie uczestnicy będą doskonalić kompetencje przywódcze przy wykorzystaniu najnowszych modeli przywództwa – transformacyjnego, dystrybucyjnego oraz przywództwa globalnego.
 • Uczestnicy rozwiną kompetencje przywódcze na podstawie Modelu Rozwoju 7 Kompetencji Przywódczych  Watkin’a oraz  Modelu 9 Ról Przywódcy Strategicznego opracowanego przez DDI – stanowiącego podstawę kursów szkoleniowych najlepszych firm szkoleniowych i uniwersytetów biznesowych w USA.
 • Na warsztacie uczestnicy zdiagnozują swoje potrzeby rozwojowe oraz opracują  plan rozwoju. Poznają kompetencje przywódcze i  sposoby ich doskonalenia. Nauczą się zasad autofeedbacku oraz wykorzystania informacji zwrotnej  od otoczenia do uzyskania wglądu kim są i jaki jest ich wpływ.

Korzyści dla uczestników z ukończenia właśnie tego szkolenia

 • Uzyskanie najnowszej i sprawdzonej wiedzy z zakresu przywództwa
  Przekazywana wiedza oparta jest o sprawdzone modele (czyli evidence based), opracowane przez wiodące szkoły biznesowe, sprawdzone w praktyce biznesowej.
  Szkolenie prowadzi  doświadczony menedżer, trener, Executive Coach, wykładowca akademicki na MBA i studiach podyplomowych, doktorantka z zakresu nauk o zarządzaniu na Akademii Leona Koźmińskiego.
 • Nabycie  praktycznych umiejętności przywódczych
  Szkolenie prowadzone jest przez  doświadczoną trenerkę – integrującą w swojej pracy doświadczenie menedżerskie uzyskane w pracy w miedzynarodowych korporacjach oraz doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla najwyższej kadry menedżerskiej wiodących organizacji w Polsce – m.in. KGHM, ZUS, Empik, Pekao Services, Strabag, Asseco.
 • Uzyskanie wglądu w siebie oraz opracowanie programu rozwoju
  Trenerka  jest doświadczanym Executive Coachem i mentorem kadry menedżerskiej. Posiada certyfikację najlepszych instytucji biznesowych z zakresu przywództwa – Leadership and Management Institute (ILM) w Wielkiej Brytanii w zakresie Coachingu Przywódczego oraz RocheMartin – z zakresu Coachingu Kapitału Emocjonalnego Przywódcy, oraz doświadczenie w facylitacji dokonywania zmian przez najwyższą kadrę menedżerską.
 • Doskonalone umiejętności przekazywane są zgodnie z zasadami meta-uczenia
  Uczestnicy szkolenia nie tylko udoskonalą swoje umiejętności, ale również nauczą się jak uczyć innych i dzielić się wiedzą z innymi, kreując  warunki do dokonywania zmian i rozwoju.
 • Szkolenie prowadzone jest przez eksperta w zakresie przywództwa
  Trenerka jest autorkę publikacji – książki oraz artykułów w prasie biznesowej z tego zakresu, prelegentkę na miedzynarodowych konferencjach, doktorantkę na ALK w Warszawie, prowadzącej badania z zakresu przywództwa i mentoringu oraz trenerem i Coachem posiadającym certyfikację uzyskaną przez międzynarodowe instytucje.

Ramowy program

 1. Nowy paradygmat przywództwa – nowe oczekiwania wobec przywódców, wyniki badań, nowe profile kompetencyjne przywódców, nowy model organizacji.
 2. Nowe modele przywództwa:
  • Przywódca transformacyjny – na czym polega?
   Ćwiczenie zachowań przywódcy transformacyjnego – słuchania transformującego, tworzenia przestrzeni do rozwoju, bycie modelem roli
  • Przywódca dystrybucyjny – dzielenie się odpowiedzialnością i wiedzą, rozwijanie innych
  • Przywódca globalny – ćwiczenia rozwijające 5 kompetencji
 3. 7 obszarów zmiany menedżera w przywódcę – model Watkin’a
  • ćwiczenie umiejętności w zakresie każdego obszaru
 4. DNA przywódcy – zdefiniowanie wartości, przekonań przywódcy i pożądanych zachowań

Trener: Wioletta Małota

Kompetencje z zakresu przywództwa

Forma szkoleń

Warsztaty  prowadzone są na zamówienie firmy z programem dopasowanym do specyfiki organizacji  (in company) oraz jako  warsztaty otwarte.

Wyślij zapytanie o szczegółowy program na avanti@avanti-szkolenia.pl