Warsztat PRISM
Poznaj swoje silne strony

oko1 dniowy warsztat, na którym uczestnicy:

 • poznają swój profil preferowanych zachowań na podstawie raportów PRISM BrainMapping
 • dowiedzą się:
  • w jakim stopniu wykorzystują swój potencjał
  • co jest przyczyna ich stresu i frustracji
  • jak efektywnie wykorzystać swoje zasoby

Uczestnik otrzyma 5 raportów:

 1. Raport „Kluczowe wymiary preferencji behawioralnych” oraz „Mapa Adaptacyjna” przedstawiające 8 wymiarów zachowań preferowanych oraz adaptowanych
 2. Profil Introwersji/Ekstrawersji
 3. Raport „Profil preferencji środowiska pracy” – analiza 13 preferowanych zachowań w środowisku zawodowym
 4. Przegląd uzdolnień zawodowych
 5. Raport „Analiza rozwoju kariery” – analiza 26 zachowań zawodowych ze wskazaniem zakresu preferowania

Opis warsztatu

Na tydzień przed szkoleniem uczestnicy otrzymają link do kwestionariusza w języku polskim. Na warsztacie otrzymają raporty i dowiedzą się jak je interpretować.

Możliwa jest indywidualna sesja informacji zwrotnej po warsztacie w uzgodnionym terminie lub proces coachingowy prowadzony z trenerem szkolenia, który jest równocześnie Executive Coachem i Mentorem.

Po ukończeniu 1 dniowego warsztatu uczestnicy będą:

 • Posiadali świadomość swoich preferowanych zachowań, które stanowią podstawę do efektywności zawodowej
 • Znali 8 kategorii zachowań w 4 dominujących stylach zachowań. Wiedza ta pozwoli na większe zrozumienie osób z którymi współpracują lub zarządzają oraz dopasowanie swojego zachowania do innych.

Warsztat prowadzi Certyfikowany Użytkownik PRISM Brain Mapping – Wioletta Małota

Warsztat prowadzony jest  na zlecenie firmy w formule in company

Przeczytaj artykuły dotyczące PRISM

Zobacz przykładowe raporty jakie otrzymasz