Raporty dostarczane są w 2 podstawowych pakietach

PAKIET STANDARD – 6 raportów

 • Mapa kluczowych wymiary preferencji behawioralnych – mapa 8 wymiarów zachowań
 • Mapa Adaptacyjna przedstawiająca zakres dopasowania preferowanych zachowań do oczekiwań środowiska (identyfikacja obszarów frustracji, stresu oraz niewykorzystanego potencjału)
 • Profil Introwersji/Ekstrawersji
 • Profil preferencji środowiska pracy – analiza 13 preferowanych zachowań w środowisku zawodowym
 • Przegląd uzdolnień zawodowych
 • Raport rozwoju kariery – analiza 26 zachowań zawodowych ze wskazaniem zakresu preferencji

PAKIET ZAAWANSOWANY

zawiera Pakiet Standard oraz dodatkowe 3 raporty

 • Raport Inteligencji Emocjonalnej – analiza poziomu 8 wymiarów EQ
 • Raport „Wielkiej Piątki” – analiza 5 wymiarów
 • Raport Odporności Psychicznej – analiza 10 wymiarów

Analizę raportów wraz z wypracowaniem planu rozwoju zawodowego przeprowadzamy w 2 formach:

 • Sesja indywidualna lub
 • Warsztat – 1 dniowy (Pakiet Standard) lub 2 dniowy (Pakiet Zaawansowany)

Wykonujemy również raporty badania 360, badania zespołow oraz badany kulturę organizacyjną.

W sprawie cen raportów i informacji zwrotnej prosimy o kontakt z Wiolettą Małota.

Przykłady raportów

Raport „Kluczowe wymiary preferencji behawioralnych” oraz „Mapa Adaptacyjna

przedstawiające 8 wymiarów zachowań

 • Uczestnik dowie się, które zachowania i postawy preferuje a których unika (Mapa bazowa)
 • Uczestnik dowie się, których zachowań nie przejawia w takim stopniu jak chciałby, gdyż czuje się w nich kompetentny a praca zawodowa nie daje mu tej sposobności, a co może prowadzic do frustracji (Mapa adaptacyjna)
 • Uczestnik dowie się, w jakich obszarach oczekuje się od niego zachowań, które nie są jego preferowanymi zachowaniami, co może prowadzić do stresu (Mapa adaptacyjna)
 • Uczestnik dowie się na czym polega jego przystosowanie do oczekiwań w miejscu pracy (Mapa zgodności)

raport1

Mapa Benchmark

Taką mapę można wykonać przy udziale osoby z działu HR lub przełożonego osoby, która uczestniczy w badaniu PRISM. Mapa Benchmark pokazuje oczekiwane zachowania osoby na danym stanowisku.

 • Identyfikacja różnic pomiędzy oczekiwanymi zachowaniami a obecnymi stawi podstawę do opracowania planu rozwoju umiejętności potrzebnych i oczekiwanych wobec danej osoby

raport2

 Profil Introwersji/Ekstrawersji

 • Uczestnik dowie się jakie zachowania introwertyczne czy extrowertyczne przeważają w jego zachowaniach zawodowych i jakie ma to znaczenie
 • Uczestnik dowie się na czym polega jego przystosowanie do oczekiwań w miejscu pracy (Mapa zgodności)

Raport Profil preferencji środowiska pracy

analiza 13 indywidualnych preferencji oraz zachowań i postawy człowieka prezentowanych w środowisku zawodowym

raport3

Przegląd uzdolnień zawodowych

Profil uzdolnień w 8 obszarach

raport4

Analiza rozwoju kariery

analiza 26 zachowań zawodowych   (w 8 obszarach) ze wskazaniem zakresu preferencji każdego z nich

 • Umiejętności pracy z ludźmi
 • Umiejętności społeczne
 • Sposób pracy
 • Sumienność
 • Odporność
 • Sposób myślenia
 • Idealne środowisko społeczne
 • Idealne środowisko pracy

raport5

Raport Inteligencji Emocjonalnej

analiza poziomu 8 wymiarów EQ

 •  Samoświadomość
 • Zarządzanie swoimi emocjami
 • Świadomość innych
 • Zarządzanie relacjami
 • Motywacja wewnętrzna
 • Wywieranie wpływu
 • Podejmowanie decyzji
 • Spójność

raport6

Raport „Wielkiej Piątki”

raport 5 wymiarów osobowości

 •  Ekstrawersja
 • Zgodność
 • Świadomość
 • Stabilność emocjonalna
 • Otwartość

raport7Raport Odporności Psychicznej (Mental Toughness)

analiza 10 wymiarów:

 • Wiara we własne siły
 • Aspiracje
 • Odporność
 • Zarządzanie emocjami
 • Optymizm
 • Determinacja w dążeniu do celów
 • Niezależność
 • Stawianie wyzwań
 • Adaptacyjność do zmiennych sytuacji
 • Ogólny poziom odporności psychicznej

raport8