Mentoring

Jesteśmy ekspertami w zakresie mentoringu. Propagujemy  mentoringową kulturę w organizacjach tworząc i wdrażając  w nich programy dzielenia się wiedzą oraz rozwoju, propagujemy mentoring w prasie specjalistycznej,  szkolimy menedżerów na studiach podyplomowych i MBA z tego zakresu, prowadzimy badania oraz wykłady na konferencjach naukowych.

OFERUJEMY

 • Szkolenia dla przyszłych mentorów.
  Zakres:
  Prowadzimy kursy dla kandydatów na mentorów in company, dopasowane do potrzeb organizacji. Przeszkoliliśmy wielu menedżerów z licznych firm branży bankowej, finansowej oraz przemysłowej w zakresie kompetencji mentoringowych.
 •  Warsztaty dla HR „Jak wprowadzić kulturę mentoringową w firmie?”
 • Superwizje dla menedżerów-coachów/ mentorów
 • Programy mentoringowe w organizacjach
  Zakres:
  Przygotowujemy koncepcje programów mentoringowych, opracowujemy strategię ich funkcjonowania, szkolimy kandydatów na mentorów oraz wspieramy organizacje w monitoring oraz ewaluacji realizacji programów.

Realizujemy programy mentoringowe dla organizacji pozarządowych, na przykład w programach typu Start up.

Nasze doświadczenie w tym zakresie:

Przeprowadzenie szkoleń dla menedżerów i specjalistów takich firm jak IKEA, ORLEN, Pekao Financial Services, SOCIETE GENERALE, ITM POLSKA, BZWBK  i wiele innych.

Wprowadzenie do programu studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych i MBA przedmiotów „Coaching i mentoring” w Wyższej Szkole Handlowej.

Artykuły:

Strefa PMI

Infor.pl

Personel i zarządzanie

Manager Apteki

Puls Farmacji

 • Jak skutecznie zarządzać zespołem – styczeń 2009

Gazeta Wyborcza

Katalog Nowoczesnej Firmy

 • Kultura coachingowe , część 1 i część 2 – Kwiecień 2009
 • Wygrana menedżera i pracownika, 3 części  – kwiecień 2009

Projekty mentoringowo-doradcze (1300 h):

 • Projekt mentoringu „Program transferu innowacji do biznesu – Innowatorzy” w woj. mazowieckim Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, 2011 r., 150  h, 50 beneficjentow.
 • Projekt „Program transferu innowacji do biznesu – Innowatorzy” Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, 2011 r., 288 h mentoringu/doradztwa  indywidualnego, grupowego, 18 beneficjentów.
 • Projekt „Załóż firmę w woj. Łódzkim” Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, 2010 r., 540 h Coachingu i mentoringu, 9 beneficjentów.
 • Projekt mentoringu „Program transferu innowacji do biznesu – Innowatorzy” w woj. łódzkim, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, 2011 r., 225 h, 12 beneficjentów.CERTCERTY1
 • Projekt Fundacja Inkubator Technologiczny w Warszawie, 2008 – 2009, 3 osoby, 30 h.  Mentorem w projekcie była Wioletta Małota, jej podopieczny Bartosz Głodowski został uznany za najlepszego młodego przedsiębiorcę w Wielkopolsce, a przykład rozwoju jego biznesu stanowi „case study” dla innych projektów.
 • Wykłady i prezentacje z zakresu mentoringu na konferencjach
 • Konferencja naukowa zorganizowana przez SWPS pt. „Wartości i sens życia”, Poznań, 21-22 września, 2015. Wykład Wioletty Małota pt. „Altruizm czy egoizm? Co motywuje menedżerów do pełnienia roli mentora?”
 • World Coaching Congress, Mumbai, Indie, 16 lutego, 2014. Wykład Wioli Małota pt.”How to be a good leader? Be a mentor and be mentored!”.
 • 21 Coroczna Konferencja EMCC European Mentoring and Coaching Council „Raising the Bar”, Wenecja, Włochy, 20-22 października, 2014. Warsztat Wioli Małota pt.” Success factors of mentoring programs in organizations – research and practice’ perspectives”.
 • Forum Biznesu „Zarządzanie w XXI, wieku” zorganizowany przez School of Management at University of South w Adelajdzie, Australia, 12 listopada 2013,  wykład  Wioletty Małota „Mentoring odwrócony narzędziem społecznego uczenia się oraz katalizatorem zmian”.
 • Konferencja „Dylematy Współczesnego Zarządzania”, zorganizowana przez Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Wydział Zarządzania Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Kraków, 3-5 czerwca 2013 r. referat  Wioletty Małota “Nowoczesne formy mentoringu narzędziem rozwoju kadry menedżerskiej”.
 • Konferencja „Etyka Przywództwa.
Moralne wyzwania w sferze politycznej, gospodarczej i społecznej” zorganizowana  przez Centrum Etyki Biznesu (CEBI) Akademii Leona Koźmińskiego i Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 12 grudnia 2012, referat  Wioletty Małota „Mentoring metodą rozwoju kompetencji przywódczych”