Korzyści współpracy z nami

  • Wszyscy trenerzy i coachowie mają odpowiednie przygotowanie do zawodu potwierdzone licznymi międzynarodowymi certyfikatami i akredytacjami – jesteśmy profesjonalistami. Gwarantuje to wysoką jakość prowadzonych zajęć i najwyższe standardy w sposobie przekazywania wiedzy.
  • Programy naszych warsztatów i szkoleń zawierają wiedzę wykorzystującą  najnowsze modele zarządzania (evidence based), stosowane w najlepszych szkołach biznesu i skutecznych organizacjach – uczymy sprawdzonej i praktycznej wiedzy.
  • Dzielimy się doświadczeniami z zakresu zarządzania ludźmi i rozwoju kompetencji, zdobytymi w pracy w miedzynarodowych organizacjach – wspieramy w budowaniu dobrych praktyk.
  • Prowadzimy audyt potrzeb rozwojowych, diagnozę kompetencji oraz kultury organizacyjnej i na tej podstawie opracowujemy strategię zmiany oraz rozwoju kompetencji w firmie – ważne jest dla nas  systemowe i procesowe podejście do współpracy.
  • Jesteśmy trenerami praktykami i jednocześnie coachami i facylitatorami, co pozwala na prowadzenie przez tę samą osobę szkolenia, coachingu, facylitacji jako follow up – co zapewnia spójność w przekazywaniu wiedzy i umiejętności. Osiągamy to dzięki lepszej znajomości organizacji i zbudowaniu zaufania w częstszych relacjach tej samej osoby z organizacją.
  • Specjalizujemy się w dostarczaniu praktycznych rozwiązań. Zajęcia grupowe mają formę interaktywnych warsztatów, na których uczestnicy omawiają i wypracowują konkretne rozwiązania gotowe do wdrożenia w codziennej praktyce.
  • Zostawiamy trwały ślad. W ramach sesji follow up (po 1-3 miesiącach przerwy), omawiane są rezultaty działań – uczestnicy wymieniając się doświadczeniami, analizują i podsumowują wdrażane etapy oraz wypracowują kolejne plany działań.
  • Pomagamy w zróżnicowany sposób – cykle szkoleniowe mogą być uzupełniane spotkaniami moderowanymi,  interwencjami oraz coachingiem indywidualnym i zespołowym.