Kompetencje międzykulturowe

Jesteśmy ekspertami w zakresie kompetencji międzykulturowych. Nasi trenerzy posiadają  sprawdzoną wiedzę o różnych kulturach, opartą na badaniach oraz doświadczeniu w pracy z przedstawicielami danej kultury w Polsce i danym kraju.

Specjalizujemy się w kulturach europejskich: niemieckiej, francuskiej, Skandynawii, włoskiej, ukraińskiej, krajów bałtyckich, oraz Anglo-saskich.

Jesteśmy ekspertami w kulturach biznesowych Indii, Chin i Azji Pd.-Wschodniej.

Zobacz blog międzykulturowy Master trenera międzykulturowego dr Wioletty Małota
www.crossculturemanagement.com

Oferujemy kompleksowe usługi – szkolenia, sesje indywidulane mentoringu lub coachingu międzykulturowego, konsultacje dotyczące diagnozy stosowanego przez menedżerów stylu zarządzania oraz preferowanego przez pracowników wywodzących się z innych kultur.

Szkolimy w j. polskim i angielskim.

Pracujemy globalnie in company, również wirtualnie.

OFERUJEMY

SZKOLENIA

 • Zarządzanie zespołem wielokulturowym – dla menedżerów
 • Integrująca zespołów wielokulturowych: w fazie budowania zespołu i fazie konfliktu
 • Zarządzanie zespołem wirtualnym – dla menedżerów
 • Współpraca z kolegami z różnych kultur – dla wszystkich, szczególnie dla szczególnie pracowników BPO
 • Sztuka prezentacji i dyskutowania w różnych kulturach
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Negocjacje międzykulturowe

SESJE MENTORINGU MIĘDZYKULTUROWEGO

Dla ekspatów, którzy zaczynają zarządzać w Polsce

Zakres sesji:
Poznanie  biznesowych wymiarów kulturowych istotnych w zarządzaniu ludźmi i biznesem kraju ekspata i kultury biznesowej Polski, oraz  ewentualnie kultury organizacyjnej firmy ( jeśli jest różna niż polska lub kraju pochodzenia ekspata).
Ekspat  otrzymuje mapę 2 (własnego kraju i Polski) lub 3 kultur biznesowych (kultury kraju, która ma wpływ na styl zarządzania) oraz zapoznaje się z zachowaniami biznesowymi typowymi dla każdej kultury. Omawiane są  podobieństwa oraz różnice kulturowe i zasady pracy uwzględniające te różnice.
Przekazujemy wiedzę międzykulturową oraz poprzez analizę przypadków z życia zawodowego  klienta, uczymy go zachowań inteligentnych międzykulturowo.

Dla menedżerów, którzy zarządzają zespołem wielokulturowym i pojawiają się problemy w efektywności pracy zespołu

Zakres sesji:
Wykonujemy mapę kulturową członków zespołu, zapoznajemy menedżera z  różnicami kulturowymi istotnymi w zarządzaniu i pracy, a które mogą stanowić potencjalne źródło konfliktu. Analizujemy sytuacje, które były przyczyną konfliktów, omawiamy sposoby zachowania uwzględniające różnice międzykulturowe.  Dodatkowo, przeprowadzamy warsztat coachingu międzykulturowego integrującego zespół.

Dla Polaków, którzy współpracują (lub będą współpracować) z kontrahentami zagranicznymi

Zakres sesji:
Przekazanie wiedzy i doświadczenia o etykiecie zachowań  biznesowych oraz tematach rozmów, które wprawią rozmówcę w zachwyt i będą świadczyć o twojej znajomości kraju partnera biznesowego.

 

dr Wioletty Małota – Master trener i mentor kompetencji międzykulturowych dr Wioletta Małota prowadzi warsztaty z  negocjacji międzykulturowych, zarządzania w środowisku wielkokulturowym i komunikacji dla firm komercyjnych, dla studentów MBA w WSH we Wrocławiu oraz studentów międzynarodowych na Collegium Civitas we Wrocławiu. Prowadzi blog międzykulturowy www.crossculturemanagement.com.

 

Prelekcje dr Wioletty Małota na międzynarodowych konferencjach międzykulturowych:

 • Konferencja “Zarządzanie międzykulturowe – etyka, kultura i ekonomia”, Collegium Ignatianum, Kraków, styczeń 2017 r. .
  • Wykład pt. “Polska i Ukraina – podobieństwa i różnice w kulturze zarządzania i pracy”.
 • Festiwal Nauki Polskiej, Collegium Civitas, Warszawa, wrzesień 2016 r,
  • Wykład “Kompetencje globalnego lidera”.
 • Konferencje SIETAR POLAND „Kompetencje międzykulturowe, klucz do zglobalizowanego świata” Wrocław, listopad 2017 r.
  • warsztat „Ukraina – bliski sąsiad”
  • wykład „Polska i Chiny – podobieństwa i różnice w kulturze zarządzania”
 • 2 Naukowa Konferencja dotycząca Chin i Europy Środkowej (CEE), „Cross-cultural dialogue, education and business”, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, wrzesień 2015 r.
  • Wykład pt. „Chińska i polska kultura organizacyjna – podobieństwa i różnice”.
 • Konferencje SIETAR POLAND „Nowa era ekspata?”, Warszawa, październik, 2016 r.
  • wykład „Expats in Poland. Between local embeddness and Global Challenges” – dotyczącym umiejętności pracy w innej kulturze organizacyjnej.
 • Międzynarodowa Konferencja NATO, Szczecin, 10 czerwiec 2014 r.
  • warsztat pt. “Komunikacja międzykulturowa środowisk biznesowych Polska – Niemcy”.