Farmacja

DLA APTEK

Doradztwo dla aptek w zakresie strategii biznesowej i marketingowej

Doradzamy właścicielom aptek jak optymalizować strategię biznesową apteki lub sieci aptek.
Opracowujemy strategię zarządzania personelem – siatki wynagrodzeń i premii, dokumenty związane z zarządzaniem ludźmi – opisy stanowisk pracy, regulaminy pracy oraz programy motywacyjne.

Prowadzimy szkolenia dla farmaceutów z zakresu komunikacji z pacjentami

DLA FIRM FARMAEUTYCZNYCH

Szkolenia dla kierowników sprzedaży z zakresu zarządzania pracownikami, klientami oraz regionem.

Szkolenia dla przedstawicieli medycznych i handlowych z zakresu:

  • budowania relacji z klientami
  •  technik sprzedaży i negocjacji

Doświadczenie naszych trenerów w obszarze farmacji

Wielu Trenerów i Coachów firmy AVANTI posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na najwyższych stanowiskach menedżerskich w firmach farmaceutycznych (m.in. w SCA Hygiene Products, 3M Poland, Novo Nordisk, OPDF) oraz w prowadzeniu projektów szkoleniowych i coachingowych dla wielu firm farmaceutycznych i medycznych.

Zaufali nam m.in. firmy Anfarm, Axellus, Behringer Ingelheim, Biowet Puławy, Novo Nordisk, New Derm, Novartis, UCB, Polfa Pabianice, Polfa Kraków, Vet-Agro, Walmark, NFZ, Ministerstwo Zdrowia, Izba Gospodarcza „Farmacja Polska”.

Wiola Małota pełni od 5 lat funkcję kierownika studiów podyplomowych dla kierowników aptek w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu. Prowadzi zajęcia z zakresu strategii biznesowej apteki, zarządzania personelem, systemów motywacyjnych.


AVANTI uczestniczy z wykładami na konferencjach w 2016 r.

IX Ogólnopolskie Forum Farmaceutyczne, Trendy 2016

Relacja farmaceuty z Pacjentem
Jak zarządzać personelem w aptece, aby zwiększyć jego efektywność?
Wykład prowadzi Wioletta Małota

OFF2


AVANTI uczestniczyło w konferencjach farmaceutycznych
Wykłady Wioli Małoty:f1

  • Rozwiązywanie sporów w działach sprzedaży i marketingu
  • Skuteczne zarządzanie działem sprzedaży – Followers and The Leaders
    11 i 12 września 2015 r.

Wykłady Wioli Małoty:f2

  •  Jak zarządzać personelem apteki aby zwiększyć jego efektywność Jak zarządzać personelem apteki aby zwiększyć jego efektywność
  •  System motywacyjny- koszt dla apteki, który się opłaca
    16 i 17 października 2015 r.