Esej Wioli Małota nagrodzony

Esej Wioli Małota nagrodzony

Esej  Wioli Małota pt. „Mentoring odwrócony narzędziem społecznego uczenia się oraz katalizatorem zmian” został wybrany jako jeden  z 15 najlepszych na świecie  w konkursie na esej dotyczących zarządzania w XXI w,  zorganizowanym przez  School of Management at...